De leukste jachthaven voor honden Award 2018

 Waarom een Award voor hondvriendelijke jachthavens?
De Award voor de hondvriendelijkste jachthaven werd in 2017 voor het eerst uitgereikt.  Het doel van deze Award is jachthavens in Nederland te beoordelen op hondvriendelijkheid. Hondenliefhebbers vormen immers een grote doelgroep binnen de jachthavenbezoekers!  Een op de drie boten heeft een of meer viervoeters aan boord…

Trudie Rutten ( initiatiefneemster) heeft veel contact met havenmeesters en hondenliefhebbers. Zij  inventariseert wensen en eventuele ergernissen van beide partijen  en wil graag oplossingen voorstellen om zo bij te dragen tot wederzijds begrip.

Zij ontwierp  een folder voor jachthavens “Welkom hond aan boord” en de poster “De veiligheid van je hond bij het water”.

Aan  hondeneigenaren wordt gevraagd  jachthavens te beoordelen op o.a de volgende onderdelen:

 • Gastvrijheid van het personeel jegens honden(eigenaren)
 • Toegankelijkheid en veiligheid van de jachthaven en de aanwezige faciliteiten voor honden
 • De uitlaat- wandel- en zwemmogelijkheden nabij de jachthaven en in de omgeving.

Door middel van een beoordelingsformulier worden jachthavens genomineerd. De kwaliteit van de  jachthavens wordt beoordeeld op een schaal van 1- 5. De beste scorende jachthaven ontvangt de Award.

Spelregels:

 •  Tot 30 september: jachthavens beoordelen d.m.v. van het  beoordelingsformulier.
  Men mag zoveel  jachthavens beoordelen als men wil, maar iedere jachthaven mag per persoon slechts een keer beoordeeld worden.
 • Uit de aangemelde jachthavens worden de 10 best scorende genomineerd.
 • Oktober tot 30 november: op de 10 genomineerde jachthavens kan nu worden gestemd.
  Daarvoor komt in oktober een nieuw formulier beschikbaar
 • 1 december – bekendmaking van de winnaar van “De leukste jachthaven voor honden” Award 2018.
 • De  aangemelde jachthavens worden opgenomen en zijn te bekijken in de Honden Vaarwijzer

 

Een jachthaven aanmelden voor “De leukste jachthaven voor honden Award”? Ga naar het formulier…


Meedoen loont!  Onder de inzenders worden 5 exemplaren van Honden aan boord verloot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De leukste jachthaven voor honden” Award is mede mogelijk gemaakt door sponsoren