Veiligheid – Hond & Water

 

Honden gaan steeds vaker mee op vakantie, naar het water en op de boot.  Daarnaast zijn er veel honden die een echt schippershondenleven leiden. Helaas komt (bijna) verdrinking te vaak voor. Met deze informatie en flyer willen we bijdragen aan de veiligheid van honden… want iedere verdronken hond is er één te veel!

 

Met dank aan de leden van de FB-groep “Honden aan Boord & rondom Water” voor het delen van hun ervaringen.

Veiligheid hond mei 2020 honden aan boord

 

Download  Risicofactoren ( 6 pagina’s)

 

Meer ervaringen van hondenliefhebbers lezen? Klik hier


Deze flyer is geschikt om te verspreiden / hang hem op in dierenartsenpraktijk, hondenschool, jachthaven, recreatiecentrum of plaats hem om je website.

Download de flyer “De veiligheid van je hond bij ’t water” (1 pagina)

 

 

Download de posters “Baas hoe red je mij?”

 

Zwemvesten en borsttuigjes…  kies  het juiste product bij jouw hond en de omstandigheden

 

Borsttuig met handvat

Het is aan te raden om honden op een boot en in een (jacht)haven op de momenten dat hij geen zwemvest draagt altijd een borsttuig te laten dragen!   Het tuig moet goed passen, comfortabel zitten en geschikt zijn voor het doel. De meeste populaire tuigen zijn bedoeld als wandeltuigje. Aan een tuig voor een scheepshond worden andere eisen gesteld, dit in verband  zijn veiligheid. Je moet hem kunnen vastpakken, ondersteunen op een loopplank bij het aan en van boord gaan en uit het water kunnen vissen! Reguliere tuigjes zijn daarvoor niet geschikt omdat bij een val de hond uit het tuigje kan glijden en er meestal geen geschikt handvat aanzit.

Eisen die je mag stellen aan een tuig voor een scheeps/boothond zijn:

 • Een goede kwaliteit en pasvorm
 • Voorzien zijn van een degelijk handvat
 • Het tuig mag niet afglijden wanneer een hond van boord valt of uit het water gehesen moet worden
 • Het materiaal moet licht van gewicht zijn en snel opdrogen
 • Een felle kleur (oranje, felrood en geel zijn beter zichtbaar in het water).

Laat je vooraf goed informeren en pas het tuig eerst. Het is praktisch als het tuig gebruikt kan worden voor wandelen én zwemmen. Een pikhaak kan gebruikt worden om het handvat vast te haken als de hond in het water is gevallen.

Hondenzwemvest

Een goed zwemvest voorkomt verdrinking en mag daarom aan boord niet ontbreken. Hondenzwemvesten zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en prijzen. Een goede kwaliteit is duurder maar effectiever dan een zwemvest van een paar tientjes. Goedkope zwemvesten  doen hooguit dienst als drijfhulpmiddel en zijn niet levensreddend!

Een levensreddend zwemvest voldoet aan de volgende eisen:

 • Zeer goed drijfvermogen met drijfvlakken rondom de romp en de borst waardoor een hond in zijn natuurlijke zwempositie blijft.
 • Goed zichtbaar in het water, met felle kleuren en reflecterende zones. Het valt namelijk niet mee een hond terug te vinden op groot of snelstromend water, met slecht weer en in de schemering.
 • Het zwemvest moet voorzien zijn van een degelijk handvat.
 • Het zwemvest moet eenvoudig aan te trekken zijn en een comfortabele pasvorm hebben.

TIP Een zwemvest aanschaffen?  Bestel je bij een webwinkel? Vraag dan of je het zwemvest kunt komen passen en/of retourneren.

Situaties waarin een zwemvest af te raden is

In sommige situaties kan een zwemvest belemmerend werk en zelfs gevaarlijk zijn. Het is belangrijk om de voor- en nadelen goed af te wegen. Voorbeelden waarbij een zwemvest belemmerend kan werken zijn:

In een kano – wanneer een kano omslaat zinkt hij naar de bodem. Een hond die een zwemvest draagt en onder een omgeslagen kano terecht komt wordt naar boven tegen de kano gedrukt en kan niet weg zwemmen. Dit geldt voor alle bootjes die bij omslaan snel zinken.

Ondiep water met boomstammen, rietbegroeiing – Wanneer een hond te water raakt kan hij met een zwemvest vast komen te zitten. Bij bijvoorbeeld snelstromende riviertjes kun je dan niet snel bij hem komen.

Andere nuttige hulpmiddelen

 • Waterdicht lampje aan het zwemvest of een lichtgevende halsband
 • GPS Tracker, geschikt voor in het water en werkzaam bij ontvangst van een gsm-netwerk.
 • Lifeline
 • Pikhaak
 • Te bevestigen aan een zwemtrap onder een zwemplateau. Via een hondenladder kan een hond zelf aan boord komen.
 • Veiligheidsnet
 • Hekjes in het gangboord.

TIPS

 • Houd jonge honden en honden die watervogels najagen altijd aangelijnd in de buurt van water.
 • Wen de hond aan water en leer hem zwemmen.
 • Leer een hond dat hij alleen met toestemming het water in mag gaan.

Wat te doen als een hond te water is geraakt.. en gered moet worden

De belangrijkste richtlijnen bij ongelukken zijn:

 • Denk bij het bieden van eerste hulp altijd eerst aan je eigen veiligheid.
 • Bekijk de situatie; als er stroming in het water is loop dan stroomafwaarts zodat de hond niet tegen de stroom in naar je toe hoeft te zwemmen.
 • Zoek een plek waar je dichtbij de hond kunt komen.
 • Houdt contact door met een rustige stem tegen hem te praten en probeer oogcontact te maken.
 • Wanneer de hond naar je toe komt pak hem dan bij zijn halsband, tuig (of nekvel) en trek hem tegen de kant en tegelijkertijd iets omhoog zodat hij zich kan afzetten. Hierdoor kan hij gemakkelijker op de wal komen.
 • Lukt het niet om dicht bij de hond te komen, dan kan een bijbootje wellicht hulp bieden.

Een hond vanaf een boot redden

 • Zet onmiddellijk de motor uit, zodat de hond niet verwond kan raken door een draaiende schroef.
 • Kijk of je de hond ziet. Is dat het geval dan kan er gehandeld worden zoals hiervoor is beschreven. Blijf naar de hond wijzen om hem niet uit het oog te verliezen.
 • Heeft de boot een zwemplateau? Lok de hem dan naar deze plek en til hem eventueel met een pikhaak aan zijn tuig, halsband of zwemvest weer aan boord.
 • Heeft de boot geen zwemplateau? Kijk dan of het mogelijk is de hond naar de kant te laten zwemmen.
 • Afhankelijk van het water (niet bij ruw water en een lage temperatuur) is het misschien mogelijk om met een bijbootje of zwemmend naar de wal te gaan en de hond daar op de kant te helpen. Ga op groot water nooit zelf het water in!
 • Maak gebruik van een driehoekig zeil en een lijn. Bevestig de brede kant aan de reling en haal een lijn door de ring in de punt. De punt hangt ruim in het water zodat de hond erin kan zwemmen. Via het ophalen van de lijn wordt de punt van het doek met daarin de drenkelinghond omhoog getakeld.
 • Is de hond vermist op het water? Vaar dan rustig terug wanneer dit mogelijk is. Houdt hierbij rekening met de stroming en de wind, hierdoor kan de hond afgedreven zijn. Pas goed op dat je de hond niet overvaart.
 • Schakel hulp in. KNRM www.knrm.nl of Reddingsbrigade NL www.reddingsbrigade.nl

De locatie is medebepalend of een redding lukt. Een lastige situatie kan ontstaan op zee, als redder loop je hier zelf een groot risico. Het advies is hier alleen een “droge” reddingsactie aan te gaan waarbij jezelf een reddingsvest draagt en gezekerd bent en niet in het water gaan.

Hond gered! Wat nu?

Wanneer een hond langere tijd  in koud water heeft gezwommen is hij waarschijnlijk vermoeid en onderkoeld geraakt en mogelijk heeft hij water binnengekregen.

Behandeling van een drenkeling- hond

 • Houd de hond even op de kop zodat het water uit de longen kan lopen
 • Wrijf de hond droog en dek hem goed af zodat hij niet verder afkoelt!
 • Afhankelijk van de toestand van de drenkeling kan hulp van een (dieren)arts nodig zijn. Bij een bijna verdrinking en bij twijfel altijd een dierenarts inschakelen!

Secondary drowning oftewel late verdrinking

Wanneer een hond veel water binnengekregen heeft is dit schadelijk voor zijn organen, voornamelijk voor de hersenen en de longen. Terwijl de hond ogenschijnlijk gered is kan in de periode kort na de redding tot 48 uur na de redding de hond alsnog overlijden/verdrinken.

Symptomen van secondary drowning zijn:

 • Extreme vermoeidheid
 • Plotselinge verandering in gedrag
 • Ademhalingsmoeilijkheden

Houd de hond na een bijna verdrinking dus goed in de gaten en waarschuw bij een van deze klachten in ieder geval direct een dierenarts.

Onderkoelde hond herkennen

De normale temperstuur bij honden ligt tussen 38*C en 39*C. Wanneer een hond te lang in het water is geweest of bij koud weer in het water heeft gelegen kan zijn lichaamstemperatuur te laag worden.  Honden met weinig vacht en honden die nat zijn en in de gure wind staan kunnen ook onderkoeld raken. Onderkoeling is een langzaam proces en kan gevaarlijk zijn. Een hond kan sterven door onderkoeling.

Symptomen van onderkoeling zijn:

 • Verlaagde lichaamstemperatuur (- 38.0°C)
 • Rillen
 • Futloosheid en zwakte
 • Oppervlakkige ademhaling
 • Verwardheid
 • Slaperigheid
 • Stuipen
 • Coma

Onderkoelde hond behandelen

 • Wrijf de hond goed droog, hierdoor word de bloedsomloop gestimuleerd
 • Dek de hond af
 • Leg een omwikkelde kruik of fles gevuld met warm water bij de hond
 • Een onderkoelde hond mag niet te snel worden verwarmd, leg hem daarom niet te dicht bij een hete kachel en dompel hem niet in warm water.
 • Geef de hond kleine hoeveelheden warm water te drinken (alleen wanneer hij bij bewustzijn is!)
 • Schakel snel een (dieren)arts in wanneer de temperatuur naar 37.0°C is gezakt.

Naast een zwemvest en borsttuig kan een hondenloopplank een nuttig veiligheidsmiddel zijn!

Nog meer tips en informatie en tips over veilig varen met huisdieren vind je hier…

 

Boeken Honden aan boord voor iedere hondenliefhebber!