Een hond uit het water redden

Wat te doen als een hond te water is geraakt.. en gered moet worden

De belangrijkste richtlijnen bij ongelukken zijn:

 • Denk bij het bieden van eerste hulp altijd eerst aan je eigen veiligheid.
 • Bekijk de situatie; als er stroming in het water is loop dan stroomafwaarts zodat de hond niet tegen de stroom in naar je toe hoeft te zwemmen.
 • Zoek een plek waar je dichtbij de hond kunt komen.
 • Houdt contact door met een rustige stem tegen hem te praten en probeer oogcontact te maken.
 • Wanneer de hond naar je toe komt pak hem dan bij zijn halsband, tuig (of nekvel) en trek hem tegen de kant en tegelijkertijd iets omhoog zodat hij zich kan afzetten. Hierdoor kan hij gemakkelijker op de wal komen.
 • Lukt het niet om dicht bij de hond te komen, dan kan een bijbootje wellicht hulp bieden.

Een hond vanaf een boot redden

 • Zet onmiddellijk de motor uit, zodat de hond niet verwond kan raken door een draaiende schroef.
 • Kijk of je de hond ziet. Is dat het geval dan kan er gehandeld worden zoals hiervoor is beschreven. Blijf naar de hond wijzen om hem niet uit het oog te verliezen.
 • Heeft de boot een zwemplateau? Lok de hem dan naar deze plek en til hem eventueel met een pikhaak aan zijn tuig, halsband of zwemvest weer aan boord.
 • Heeft de boot geen zwemplateau? Kijk dan of het mogelijk is de hond naar de kant te laten zwemmen.
 • Afhankelijk van het water (niet bij ruw water en een lage temperatuur) is het misschien mogelijk om met een bijbootje of zwemmend naar de wal te gaan en de hond daar op de kant te helpen. Ga op groot water nooit zelf het water in!
 • Maak gebruik van een driehoekig zeil en een lijn. Bevestig de brede kant aan de reling en haal een lijn door de ring in de punt. De punt hangt ruim in het water zodat de hond erin kan zwemmen. Via het ophalen van de lijn wordt de punt van het doek met daarin de drenkelinghond omhoog getakeld.
 • Is de hond vermist op het water? Vaar dan rustig terug wanneer dit mogelijk is. Houdt hierbij rekening met de stroming en de wind, hierdoor kan de hond afgedreven zijn. Pas goed op dat je de hond niet overvaart.
 • Schakel hulp in. KNRM www.knrm.nl of Reddingsbrigade NL www.reddingsbrigade.nl

De locatie is medebepalend of een redding lukt. Een lastige situatie kan ontstaan op zee, als redder loop je hier zelf een groot risico. Het advies is hier alleen een “droge” reddingsactie aan te gaan waarbij jezelf een reddingsvest draagt en gezekerd bent en niet in het water gaan.

Hond gered! Wat nu?

Wanneer een hond langere tijd  in koud water heeft gezwommen is hij waarschijnlijk vermoeid en onderkoeld geraakt en mogelijk heeft hij water binnengekregen.

Behandeling van een drenkeling- hond

 • Houd de hond even op de kop zodat het water uit de longen kan lopen
 • Wrijf de hond droog en dek hem goed af zodat hij niet verder afkoelt!
 • Afhankelijk van de toestand van de drenkeling kan hulp van een (dieren)arts nodig zijn. Bij een bijna verdrinking en bij twijfel altijd een dierenarts inschakelen!

Secondary drowning oftewel late verdrinking

Wanneer een hond veel water binnengekregen heeft is dit schadelijk voor zijn organen, voornamelijk voor de hersenen en de longen. Terwijl de hond ogenschijnlijk gered is kan in de periode kort na de redding tot 48 uur na de redding de hond alsnog overlijden/verdrinken.

Symptomen van secondary drowning zijn:

 • Extreme vermoeidheid
 • Plotselinge verandering in gedrag
 • Ademhalingsmoeilijkheden

Houd de hond na een bijna verdrinking dus goed in de gaten en waarschuw bij een van deze klachten in ieder geval direct een dierenarts.

Onderkoelde hond herkennen

De normale temperstuur bij honden ligt tussen 38*C en 39*C. Wanneer een hond te lang in het water is geweest of bij koud weer in het water heeft gelegen kan zijn lichaamstemperatuur te laag worden.  Honden met weinig vacht en honden die nat zijn en in de gure wind staan kunnen ook onderkoeld raken. Onderkoeling is een langzaam proces en kan gevaarlijk zijn. Een hond kan sterven door onderkoeling.

Symptomen van onderkoeling zijn:

 • Verlaagde lichaamstemperatuur (- 38.0°C)
 • Rillen
 • Futloosheid en zwakte
 • Oppervlakkige ademhaling
 • Verwardheid
 • Slaperigheid
 • Stuipen
 • Coma

Onderkoelde hond behandelen

 • Wrijf de hond goed droog, hierdoor word de bloedsomloop gestimuleerd
 • Dek de hond af
 • Leg een omwikkelde kruik of fles gevuld met warm water bij de hond
 • Een onderkoelde hond mag niet te snel worden verwarmd, leg hem daarom niet te dicht bij een hete kachel en dompel hem niet in warm water.
 • Geef de hond kleine hoeveelheden warm water te drinken (alleen wanneer hij bij bewustzijn is!)
 • Schakel snel een (dieren)arts in wanneer de temperatuur naar 37.0°C is gezakt.