Kat uit de Gracht – Overdracht

Wijkinitiatief Kat uit de Gracht is in 2009 in Leiden opgericht. Het doel was het in samenwerking met instanties verminderen van verdrinkingsgevallen van katten in stadswateren met hoge walkanten.

In dit jubileumjaar 2019 heft Kat uit de Gracht zichzelf op wegens het behalen van de hoofddoelen; het voorkomen van te water gerakingen door voorlichting en zo het zo nodig plaatsen van reddingsmiddelen op hotspots.
Er zijn met bewoners en eigenaars 16 oorzaken achterhaald van het in de gracht vallen van een kat. In vijf Leidse wijken en ruim 20 steden is de succesformule ingezet: het in kaart brengen van natte katten, voorlichten ter voorkoming van nieuwe gevallen en zo nodig inzet van reddingsmiddelen. In Leiden blijven eendentrapjes bestaan en ze worden zelfs uitgebreid in overleg met de gemeente. Behalve katten gebruiken ook watervogels, reptielen en amfibieën de fauna uittreedplaatsen.
De informatie op de website en het gedachtegoed van KUG wordt in zeer prettige samenwerking overgenomen door Kat&Water, onderdeel van Hondenaanboord.nl.
In nieuwbouwwijken blijven namelijk nog altijd wateren met hoge oevers gebouwd worden, zonder aandacht voor te water geraakte (huis-)dieren. Ook in oude steden worden oude beschoeiingen vervangen; één van de 16 oorzaken van het verdrinken van katten.
De meldingsdata laten zien dat er ruim 110 zwemmende katten gered zijn uit Leidse stadswateren. Ook hebben ten minste drie dronken personen succesvol gebruik gemaakt van een kattenklimtouw in de Haven. Op en rond de touwen is bovendien veel bijzondere fauna aangetroffen, zoals de rivierdonderpad, het Zuiderzeekrabbetje en palingen. De adviseur stadsgrachten en landelijk coördinator van KUG, Aaf Verkade, bedankt alle bewoners, instanties en redders voor het meedenken en voor de succesvolle resultaten die samen in 10 jaar zijn behaald. Ze wenst Trudie Rutten veel succes met het project Kat&Water, dat op Dierendag 2019 gelanceerd wordt!

Aaf Verkade