Uit het boek “Honden aan boord” -1

In “Uit het boek Honden aan boord” bespreekt Trudie Rutten een aantal onderwerpen.

 

 

 

– Deel 1 –

Emoties bij honden – Angst en stress herkennen

Net als mensen kunnen honden emoties ervaren. Iedere eigenaar herkent de emotie “blijdschap” bij zijn hond. Ook emoties zoals “opwinding”, “nervositeit” en “angst” zal iedere eigenaar herkennen. Stress en angst komt regelmatig voor bij honden die bij mensen leven. Het is vaak moeilijk te beoordelen wat voor een hond beangstigend kan zijn. De voor ons normale dingen zoals machines, motoren, stofzuigers of luchtballonnen kunnen bij honden angst oproepen.

Wat is het nut van emoties?

Angst is een normale en gewenste emotie omdat dit nodig is om te overleven. Denk bijvoorbeeld aan een gevaarlijke situatie. Wanneer een hond geen angst zou ervaren zou hij bijvoorbeeld van een hoge kade kunnen springen of  bij een brand geen neiging tot vluchten hebben. Honden herkennen emoties bij soortgenoten en zullen daarop hun gedrag en communicatie aanpassen, bijvoorbeeld om de ander te kalmeren.

Angst en stress als probleem

Wanneer de angst niet in verhouding staat tot de realiteit (er is geen gevaar ) kan de hond veel last van deze negatieve emotie ondervinden. Er kan zelfs een fobie ontstaan. Het nerveuze of angstige gedrag wordt omvangrijker, de hond wordt meer en sneller angstig en herstelt daarvan langzaam.  Dit wordt door een eigenaar logischerwijs als probleemgedrag ervaren.

De meest voorkomende oorzaken van angst bij honden zijn:

  • Geen of een gebrekkige gewenning (aan bepaalde situaties, objecten, geluiden)
  • Traumatische ervaring (schrik, pijn).

Hoe herken je stress?

Stress bij honden uit zich in een heel scala aan gedragingen zoals: hijgen, trillen, knipperen met de ogen, geeuwen, tongelen, pootje opheffen, ect.

Een voorbeeld “Lola”

Lola woont op een beroepsschip en is gewend aan het leven aan boord. Toch is zij op bepaalde momenten angstig. Dat uit zich in hevig trillen en het vertonen van allerlei stresssignalen.

Een oplossing zoeken

Om tot een oplossing te komen is het belangrijk haar goed te observeren, wanneer ontstaat de stress en wanneer neemt de stress af? Wanneer je weet waar de hond angstig voor is kun je gericht naar een oplossing zoeken.  Soms kan een beangstigende situatie weggenomen of veranderd worden waardoor de hond zich meer op zijn gemak voelt. De rol van de eigenaar mag daarbij niet onderschat worden, die is immers het veilige baken voor zijn of haar hond.

In mijn boek “Honden aan boord” vind je veel nuttige informatie over dit onderwerp waardoor zelfhulp vaak mogelijk is. In gevallen waarbij de stress en angst bij de hond te heftig zijn kan een deskundige in hondengedrag helpen.

Aan dit onderwerp gerelateerde hoofdstukken in Honden aan boord:

Hoofdstuk 2 Afwegingen: Hoe is de hond? Hoofdstuk 3: Honden begrijpen
Hoofdstuk 4 Probleemgevend gedrag: Angst en stresssignalen herkennen en wat je kan doen om een angstige of gestreste hond te helpen. Hoofdstuk 5. Dierenwelzijn, Bach Bloesem Remedies.

 

Bekijk het filmpje van Lola, herken je de stresssignalen?

 

 

Op dit artikel rust copyright. Delen van de complete pagina is toegestaan via het FB icoontje onder aan deze pagina.

 

Inkijkexemplaar Honden aan boord

Boek bestellen!