Varen doe je Samen – Honden

 

Huisdieren worden bij de plezier- en beroepsvaart steeds vaker meegenomen als maatje op het water. Van alle huisdieren worden honden het meest meegenomen, naar schatting heeft een op de vier boten een of meerdere honden aan boord. Ook Kanoën en Stand Up Paddle (SUP) met honden is op dit moment erg populair.

Net als bij mensen is veiligheid bij huisdieren een belangrijk aspect! Dieren kunnen geen risico’s inschatten, voor hun veiligheid zijn zij afhankelijk van hun eigenaar. Veiligheid bij dieren op het water omvat speciale voorzieningen en veiligheidshulpmiddelen en daarnaast een goede begeleiding en gewenning rondom het water en de boot.

 

 Veilig varen met de hond

De belangrijkste onderdelen van veilig varen met honden zijn

 1. Honden begrijpen
 2. De hond aan een boot wennen
 3. Verdrinking voorkomen
 4. Kies – en maak gebruik van – de juiste veiligheidshulpmiddelen
 5. Wat te doen als een hond te water is geraakt.. en gered moet worden?
 6. Is de boot geschikt voor hondenvoeten?
 7. Veilig van de wal naar het schip met een hondenloopplank
 8. Gezondheid en welzijn op het water
 9. Hond vermist
 10. 8 Aandachtspunten
 1. Honden begrijpen

Een goede communicatie tussen baas en hond verhoogt de veiligheid.

Honden communiceren op hun eigen wijze. Om hen te begrijpen is kennis nodig van lichaamstaal, signalen en gedrag. Het is belangrijk dat een eigenaar zijn hond goed kan “lezen” om snel te kunnen reageren wanneer een hond signalen van angst, onrust of opwinding laat zien. Wanneer een hond een situatie of omgeving als verontrustend ervaart zal hij dit kenbaar maken. Een hond kan proberen te vluchten of zich verschuilen. Wat een hond zal doen is afhankelijk van zijn karakter en de heftigheid van de angst-veroorzakende prikkel. Een hond in paniek brengt mogelijk ook zijn baasjes in een onveilige situatie. In een voor een hond spannende situatie kan kalmte reddend zijn. Communicatie komt van twee kanten. De eigenaar moet zich daarom bewust zijn van zijn eigen signalen. Emoties als opwinding en angst worden door honden snel opgepikt. Een angstige hond kan gekalmeerd worden door zelf rustig te blijven, veiligheidsmaatregelen te nemen en de angstopwekkende prikkel weg te nemen of te verminderen. Een hond die zich veilig voelt zal minder snel iets overkomen dan een dier wat angstig of gestresst is.

Een angstige hond herken je aan zijn lichaamshouding, gedrag en signalen.

Lichaamshouding

 • Lage lichaamshouding
 • Oren naar achteren
 • Staart laag of tussen de achterpoten geklemd

Gedrag

 • Vluchten
 • Vechten
 • Bevriezen of verstijven
 • Gedrag vertonen wat niet past binnen de context van de situatie (frutselen).

Stres-signalen

 • Geeuwen
 • Likken over de neus
 • Knipperen met de ogen
 • Uitschudden van de vacht
 • Wegdraaien van het hoofd
 • Toekeren van de rug (zittend of staand)
 • Liggen
 • Opheffen van een voorpoot
 • Kwispelen (een vorm van).

Normaal gedrag wordt een stresssignaal wanneer dat gedrag plaatsvindt buiten de context, bijvoorbeeld geeuwen zonder dat de hond slaap heeft.

Enkele voorbeelden van situaties die beangstigend kunnen zijn:

 • Deining van het schip.
 • Overstag gaan van een zeilboot.
 • Het geluid van een startende of draaiende motor.
 • Lawaai tijdens laden en lossen.
 • Onder een brug of door een tunnel varen.
 • Onrust en stemverheffing bij de eigenaren

 

 1. De hond aan een boot wennen

Een goede gewenning is belangrijk voor een veilig verblijf op het water, omdat een hond die zich op zijn gemak voelt minder snel iets zal overkomen dan een soortgenoot die angstig of gestresst is.
Jong geleerd is oud gedaan – Een hond die als pup op een positieve manier gewend is aan alles wat te maken heeft met water en varen voelt zich in de meeste gevallen snel “thuis” aan boord. Ook op oudere leeftijd kunnen honden wennen aan een boot mits dit geleidelijk en op een voor hem plezierige manier gebeurt. Alles moet er op gericht zijn dan een hond zich prettig voelt aan boord, dit kan bereikt worden wanneer een hond:

 • Zich veilig voelt
 • Weet waar hij aan toe is
 • Bij zijn mensen of zijn eventuele soortgenoten kan zijn
 • Een goed ligplaats heeft (bij de eigenaar, beschut en uit de loop)
 • Regelmatig van boord kan om zich te bewegen en te ontlasten. In de puppytijd kan een hond gewend worden aan een hondentoilet, dit kan een uitkomst zijn op langere vaarreizen.
 • Omdat honden gewoontedieren zijn is het aan te raden rustig en consequent in de omgang met de hond te zijn, voorspelbare regels en gewoontes aan te houden.

 

 1. Verdrinking voorkomen

Vaak wordt gedacht dat alle honden kunnen zwemmen, dit blijkt echter een misverstand te zijn. Honden moeten zwemmen aanleren net als wij! Er zijn rassen speciaal gefokt voor het waterwerk, zoals de Labrador retriever en de waterhond. Deze type honden gaan van nature graag het water in. Maar er zijn ook rassen die door hun lichaamsbouw of vacht niet of moeizaam kunnen zwemmen zoals honden met korte neuzen bijvoorbeeld bulldoggen, rassen met een zwaar lijf en korte poten zoals de Engelse basset en honden met extreem lange vachten die in water topzwaar worden.

Ook honden die zwemmen kunnen, kunnen verdrinken!
Wanneer een hond goed kan zwemmen zou je verwachten dat hij zich in het water altijd kan redden. Toch zijn er situaties mogelijk waarbij een hond in de problemen komt en in het ergste geval verdrinkt.

Risicofactoren voor verdrinking zijn:

 • Jonge, onstuimige en onervaren honden en jachthonden met veel jachtpassie.
 • Oude honden die slechtziend of slecht ter been zijn.
 • Een onbekende omgeving.
 • Snelstromend en ruw water.
 • Onderkoeling bij een lage watertemperatuur, door oververmoeidheid en paniek.
 • Op plaatsen waar een hond niet zelfstandig uit het water kan komen zoals: hoge kades, drassige oevers, een gladde boothelling, een wak in het ijs.
 • Van boord vallen door onoverzichtelijke situaties aan boord, op ruw water, bij een snelvarend vaartuig en tijdens van- en aan boord gaan.
 • Van een steiger of kade vallen.

Een veilige plaats aan boord

Houd er bij de keuze van de ligplaats rekening mee dat de meeste honden zich dicht bij hun baasje het veiligst voelen. Veel honden kiezen als het ertoe doet, een plaats waar de minste deining voelbaar is. Zorg dat de hond niet kan wegglijden door een antislipmat onder zijn kleed of kussen te leggen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het voor de veiligheid van hond en mens nodig is dat een hond op zijn eigen plaats gestuurd kan worden en daar blijft. Het is daarom verstandig een hond te leren op verzoek naar zijn plaatst te gaan en daar ook onder diverse omstandigheden, te blijven.

 

 1. Kies – en maak gebruik van – de juiste veiligheidshulpmiddelen

Borsttuig met handvat

Het is aan te raden om honden op een boot en in een (jacht)haven altijd een borsttuig met handvat te laten dragen zodat je iets hebt om hem aan vast te pakken. Het tuig moet goed passen en geschikt zijn voor het doel. Laat je vooraf goed informeren en pas het tuig eerst. Het is praktisch als het tuig gebruikt kan worden voor wandelen én zwemmen. Een pikhaak kan gebruikt worden om het handvat vast te haken als de hond in het water is gevallen.

Hondenzwemvest

Een goed zwemvest voorkomt verdrinking en mag daarom aan boord niet ontbreken.

Hondenzwemvesten zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en prijzen. Een goede kwaliteit is duurder maar effectiever dan een zwemvest van een paar tientjes.

Een levensreddend zwemvest voldoet aan de volgende eisen:

 • Zeer goed drijfvermogen met drijfvlakken rondom de romp en de borst waardoor een hond in zijn natuurlijke zwempositie blijft.
 • Goed zichtbaar in het water, met felle kleuren en reflecterende zones. Het valt namelijk niet mee een hond terug te vinden op groot of snelstromend water, met slecht weer en in de schemering.
 • Het zwemvest moet voorzien zijn van een degelijk hulphandvat.
 • Het zwemvest moet eenvoudig aan te trekken zijn en een comfortabele pasvorm hebben.

Laat honden altijd een zwemvest dragen in de volgende situaties:

 • Op groot water.
 • Op snelstromend water omdat een hond hier snel afdrijft.
 • Tijdens ruw weer.
 • Op een snelvarend vaartuig.
 • Wanneer er geen toezicht op de hond wordt gehouden.
 • Bij onoverzichtelijke situaties (sluizen, tunnels, tijdens afmeren).

TIP Laat honden die niet kunnen zwemmen vanwege hun lichaamsbouw of onervaren zijn altijd een zwemvest dragen!

Meer nuttige hulpmiddelen zijn:

 • Waterdicht lampje aan het zwemvest of een lichtgevende halsband
 • GPS Tracker, geschikt voor in het water en werkzaam bij ontvangst van een gsm-netwerk.
 • Lifeline
 • Pikhaak
 • Te bevestigen aan een zwemtrap onder een zwemplateau. Via een hondenladder kan een hond zelf aan boord komen.
 • Veiligheidsnet
 • Hekjes in het gangboord.

TIPS

 • Houd jonge honden en honden die watervogels najagen altijd aangelijnd in de buurt van water.
 • Wen de hond aan water en leer hem zwemmen.
 • Leer een hond dat hij alleen met toestemming het water in mag gaan.
 1. Wat te doen als een hond te water is geraakt.. en gered moet worden

De belangrijkste richtlijnen bij ongelukken zijn:

 • Denk bij het bieden van eerste hulp altijd eerst aan je eigen veiligheid.
 • Bekijk de situatie; als er stroming in het water is loop dan stroomafwaarts zodat de hond niet tegen de stroom in naar je toe hoeft te zwemmen.
 • Zoek een plek waar je dichtbij de hond kunt komen.
 • Houdt contact door met een rustige stem tegen hem te praten en probeer oogcontact te maken.
 • Wanneer de hond naar je toe komt pak hem dan bij zijn halsband, tuig (of nekvel) en trek hem tegen de kant en tegelijkertijd iets omhoog zodat hij zich kan afzetten. Hierdoor kan hij gemakkelijker op de wal komen.
 • Lukt het niet om dicht bij de hond te komen, dan kan een bijbootje wellicht hulp bieden.

Een hond vanaf een boot redden

 • Zet onmiddellijk de motor uit, zodat de hond niet verwond kan raken door een draaiende schroef.
 • Kijk of je de hond ziet. Is dat het geval dan kan er gehandeld worden zoals hiervoor is beschreven. Blijf naar de hond wijzen om hem niet uit het oog te verliezen.
 • Heeft de boot een zwemplateau? Lok de hem dan naar deze plek en til hem eventueel met een pikhaak aan zijn tuig, halsband of zwemvest weer aan boord.
 • Heeft de boot geen zwemplateau? Kijk dan of het mogelijk is de hond naar de kant te laten zwemmen.
 • Afhankelijk van het water (niet bij ruw water en een lage temperatuur) is het misschien mogelijk om met een bijbootje of zwemmend naar de wal te gaan en de hond daar op de kant te helpen. Ga op groot water nooit zelf het water in!
 • Maak gebruik van een driehoekig zeil en een lijn. Bevestig de brede kant aan de reling en haal een lijn door de ring in de punt. De punt hangt ruim in het water zodat de hond erin kan zwemmen. Via het ophalen van de lijn wordt de punt van het doek met daarin de drenkelinghond omhoog getakeld.
 • Is de hond vermist op het water? Vaar dan rustig terug wanneer dit mogelijk is. Houdt hierbij rekening met de stroming en de wind, hierdoor kan de hond afgedreven zijn. Pas goed op dat je de hond niet overvaart.
 • Schakel hulp in. KNRM www.knrm.nl of Reddingsbrigade NL www.reddingsbrigade.nl

De locatie is medebepalend of een redding lukt. Een lastige situatie kan ontstaan op zee, als redder loop je hier zelf een groot risico. Het advies is hier alleen een “droge” reddingsactie aan te gaan waarbij jezelf een reddingsvest draagt en gezekerd bent en niet in het water gaan.

Hond gered! Wat nu?

Wanneer een hond langere tijd  in koud water heeft gezwommen is hij waarschijnlijk vermoeid en onderkoeld geraakt en mogelijk heeft hij water binnengekregen.

Behandeling van een drenkeling- hond

 • Houd de hond even op de kop zodat het water uit de longen kan lopen
 • Wrijf de hond droog en dek hem goed af zodat hij niet verder afkoelt!
 • Afhankelijk van de toestand van de drenkeling kan hulp van een (dieren)arts nodig zijn. Bij een bijna verdrinking en bij twijfel altijd een dierenarts inschakelen!

Secondary drowning oftewel late verdrinking

Wanneer een hond veel water binnengekregen heeft is dit schadelijk voor zijn organen, voornamelijk voor de hersenen en de longen. Terwijl de hond ogenschijnlijk gered is kan in de periode kort na de redding tot 48 uur na de redding de hond alsnog overlijden/verdrinken.

Symptomen van secondary drowning zijn:

 • Extreme vermoeidheid
 • Plotselinge verandering in gedrag
 • Ademhalingsmoeilijkheden

Houd de hond na een bijna verdrinking dus goed in de gaten en waarschuw bij een van deze klachten in ieder geval direct een dierenarts.

Onderkoelde hond herkennen

De normale temperstuur bij honden ligt tussen 38*C en 39*C. Wanneer een hond te lang in het water is geweest of bij koud weer in het water heeft gelegen kan zijn lichaamstemperatuur te laag worden.  Honden met weinig vacht en honden die nat zijn en in de gure wind staan kunnen ook onderkoeld raken. Onderkoeling is een langzaam proces en kan gevaarlijk zijn. Een hond kan sterven door onderkoeling.

Symptomen van onderkoeling zijn:

 • Verlaagde lichaamstemperatuur (- 38.0°C)
 • Rillen
 • Futloosheid en zwakte
 • Oppervlakkige ademhaling
 • Verwardheid
 • Slaperigheid
 • Stuipen
 • Coma

Onderkoelde hond behandelen

 • Wrijf de hond goed droog, hierdoor word de bloedsomloop gestimuleerd
 • Dek de hond af
 • Leg een omwikkelde kruik of fles gevuld met warm water bij de hond
 • Een onderkoelde hond mag niet te snel worden verwarmd, leg hem daarom niet te dicht bij een hete kachel en dompel hem niet in warm water.
 • Geef de hond kleine hoeveelheden warm water te drinken (alleen wanneer hij bij bewustzijn is!)
 • Schakel snel een (dieren)arts in wanneer de temperatuur naar 37.0°C is gezakt.
 1. Is uw boot geschikt voor hondenvoeten?

12339319_901113533297734_4374147791848642042_o

Honden gebruiken hun voeten anders dan wij. Op een gladde ondergrond, bij deining en overstag gaan, zullen honden hun nagels gebruiken om uitglijden te voorkomen. Omdat dit op een glad oppervlak niet lukt, voelt lopen op een gladde ondergrond als onveilig en is daardoor stressvol. Heeft de boot een glad dek of gangboorden en trapjes? Dan is het handig hiermee rekening te houden. Uitglijden kan vervelende blessures veroorzaken. Angst voor de boot kan een gevolg zijn van een gladde ondergrond.

Over antislip
Antisliptoepassingen zoals antislipverf voor scheepsdekken en loopplanken voorkomt uitglijden bij mensen. De zgn. antisliplaag is meestal niet afdoende voor hondenvoeten. Zij hebben meer grip nodig.

TIPS

 • Leg een strook ruwe vloerbedekking of een kokosmat neer.
 • Bekleed een trapje en een loopplank met tapijt.
 • Laat de hond hondenschoentjes met grip dragen
 • Let ook op bij roostersteigers en loopbruggen omdat de voetzolen daardoor beschadigd kunnen raken. Ook hier kunnen hondenschoentjes of (twee) rolletjes tapijt uitkomst bieden.
 1. Veilig van de wal naar het schip met een hondenloopplank

 

Om veilig van de wal naar het schip te komen is een loopplank voor honden ideaal. De meeste honden vinden het niet prettig om opgetild te worden en zelf springen kan een val tussen de wal en het schip tot gevolg hebben. Aan boord springen veroorzaakt ook vaak blessures en slijtage aan de gewrichten. Ook voor de eigenaar is het veiliger en gemakkelijker als een (grotere) hond zelfstandig van en aan boord kan gaan.

Er zijn verschillende loopplanken te koop maar de meeste zijn ontworpen voor auto’s en blijken niet altijd te voldoen bij boten. Vaak is een zelfgemaakte loopplank, passend bij de boot, een goede optie.

Waar moet een loopplank voor honden aan voldoen?

 • De loopplank moet geschikt zijn voor hondenvoeten; dit kan door de loopplank te voorzien van naaldvilttapijt en smalle dwarslatjes en een opstaand randje aan de zijkanten.
 • De plank moet lang genoeg zijn zodat hij niet te steil staat.
 • Een loopplank mag niet kunnen schuiven. Dit kan bereikt worden door middel van een dwarsbalkje onderaan de plank of met een antislipmat.
 • Om de loopplank handzaam te maken kan gebruik gemaakt worden van lichtgewicht materiaal, en handgrepen.
 1. Gezondheid en welzijn op het water

Oververhitting en verbranding

Honden hebben sneller last van oververhitting dan wij. Zij kunnen niet zweten maar raken hun warmte kwijt d.m.v. hijgen, via de tong en de voetzolen. In de zomer kan de temperatuur op een boot (afhankelijk van het type boot) sterk oplopen en is het goed rekening te houden met oververhitting.

Oververhitting herkennen

 • Overmatig hijgen
 • Veelvuldig kwijlen
 • Warm aanvoelen
 • Oplopende lichaamstemperatuur tot boven de 40.0°C
 • Sloomheid
 • Rode slijmvliezen
 • Braken
 • Bewusteloosheid en ten slotte overlijden.

Behandeling bij oververhitting

 • Een oververhitte hond moet zo snel mogelijk gekoeld worden tot 39.0°C
 • Maak de vacht goed nat met koud water en koel vooral de liezen goed.
 • Gebruik natte lakens en handdoeken en doordrenk deze steeds opnieuw.
 • Let op! Sluit de hond niet af met handdoeken omdat de temperatuur daardoor oploopt!
 • Gooi een oververhitte hond niet zomaar in het koude water omdat dit een shock kan veroorzaken.
 • Geef de hond kleine slokjes water te drinken, mits hij bij bewustzijn is.
 • Neem contact op met een (dieren)arts.
 • Voorkomen van oververhitting.
 • Laat een hond bij warm weer niet achter op een (ongekoelde) boot.
 • Laat een hond niet in de directe zon liggen.
 • Stel altijd vers drinkwater ter beschikking.
 • Geef de hond op zijn ligplaats een coolmat of natte badhanddoek
 • Geef een hond bij warmte de gelegenheid om te zwemmen (mits hij dat wil en kan).
 • Plan activiteiten met de hond in de koelte van de ochtend of de avond.

Verbranding

Vooral een stalen dek kan in de zon gloeiendheet worden. Lopen op een heet dek kan verbranding en blaren aan voetzooltjes veroorzaken. Bij een heet dek kunnen hondenschoentjes uitkomst bieden.

EHBO doos

Als het goed is, is op elk schip een complete EHBO doos aan boord. De verbandmiddelen en desinfecterende middelen kunnen ook bij honden worden gebruikt. Daarnaast zijn de aanbevolen EHBO-hulpmiddelen voor honden:

 • (Bijvoorbeeld) HPP Stopbleed stopt het bloeden en verminderd kans op infectie. Jodium mag ook voor honden gebruikt worden.
 • Tekentang – voor het verwijderen van teken.
 • Krammentang om zelf te kunnen hechten (vraag bij aanschaf instructies aan een dierenarts).
 • Snuitbandje (om te voorkomen dat een hond bijt wanneer hij pijn heeft en angstig is).
 • Middel tegen diarree bijvoorbeeld Norit©. Let op! Bij Collieachtigen rassen geen Immodium gebruiken!
 • Thermometer voor de hond.
 • Gifwijzer (Boek Honden aan boord).

Ziektes en parasieten

Een hond wordt bij het water blootgesteld aan bepaalde ziektes en parasieten. Ze kunnen ziek worden wanneer ze besmet water binnenkrijgen of van dode, zieke watervogels vreten. Berucht zijn ook vishaakjes die achtergelaten zijn door vissers. Honden kunnen viskoppen eten waarin een vishaakje achtergebleven is.

De belangrijkste ziekte op het water is: Leptospirose (ziekte van Weil). Een jaarlijkse vaccinatie voorkomt besmetting. Er is een lange lijst van ziektes, parasieten en vergiftigingen beschreven in het boek Honden aan boord.

Let op de waterkwaliteit wanneer de hond zwemt of van het water drinkt.

Botulisme komt voornamelijk voor in de zomer bij hoge temperaturen en wanneer er dode watervogels in het water liggen. Het ontstaat gemakkelijk in ondiep en stilstaand water.  Er zijn verschillende types bekend waarbij type C gevaarlijk is voor honden.

Symptomen van botulisme:

 • Zwakte in de poten en kauw- en slikproblemen (progressieve zenuwverschijnselen).
 • Maag- en darmproblemen.
 • Vermagering omdat de hond niet meer wil eten en drinken.
 • Spierverlammingen en ademstilstand (laatste fase).
 • Soms geen waarneembare symptomen en sterft de hond zonder ziek te worden.

De diagnose wordt gesteld door de dierenarts d.m.v. een watermonster of kadaverstukje.

Blauwalgvergiftiging kan bij warm weer overal ter wereld voorkomen in zout en zoet water met weinig stroming. Blauwalg is te herkennen aan een blauwe, groene, witte of gele kleur.

Symptomen van blauwalgvergiftiging:

 • Maag- en darmklachten.
 • Irritaties aan ogen, neus, keel en oren.
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel.
 • Sterven (in ernstige gevallen).

Behandeling: zo snel mogelijk door een dierenarts, spoel de hond direct af met schoon water.

Sommige honden drinken te veel water uit speelsheid of doordat zij dorstig zijn. Dit is niet zonder gevaar!

Zoutvergiftiging kan ontstaan wanneer een hond zout zeewater drinkt of na zwemmen in zee zijn natte vacht droog likt. Een hond die in de zomer een middag bij zee speelt kan in zijn spel en door veelvuldig drinken zoveel zout binnenkrijgen dat hij ernstig ziek wordt of overlijdt.

Symptomen van zoutvergiftiging:

 • Geen eetlust
 • Braken
 • Diarree
 • Oedeem (vochtophoping)

In ernstige gevallen:

 • Rusteloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Sloomheid
 • Koorts
 • Versnelde ademhaling
 • Verhoogde hartslag
 • Hartritmestoornissen
 • Spiersamentrekkingen
 • Toevallen
 • Coma

Behandeling: met spoed naar een dierenarts (infuus).

Bij een milde vergiftiging: laat de hond gedoceerd kleine beetjes water drinken.

Watervergiftiging – is de oorzaak van veelvuldig water drinken of binnenkrijgen. Dit kan ontstaan door spelen met water, waterhappen bij een watersproeier of bij ballen uit het water apporteren en wanneer een hond lang in het water gelegen heeft.

Symptomen van watervergiftiging:

 • Een waggelende gang
 • Braken
 • Zwakte en sufheid
 • Bleke slijmvliezen
 • Opgeblazen buik
 • Extreem kwijlen
 • Wijde pupillen en een starende blik
 • Epilepsieaanvallen
 • Krampen
 • Sterven door ophoping van vocht in longen of hersenen.

Behandeling Nooit zout toedienen! De behandeling geschiedt door een dierenarts d.m.v. bloedonderzoek.

Zeeziekte

Ook honden kunnen zeeziek worden. De ene hond kan er gevoeliger voor zijn dan de andere. Door invloed van deiningen en richtingsveranderingen komt het evenwichtsorgaan onder druk te staan, hierdoor ontstaat zeeziekte.

Symptomen van zeeziekte:

 • Misselijkheidsverschijnselen (kwijlen, veelvuldig slikken, likken, braken en kokhalzen)
 • Angstverschijnselen (trillen, beven, hijgen, rusteloosheid, zich terugtrekken/verschuilen).

Behandeling van zeeziekte

 • Geef voor vertrek een zeer kleine, lichte maaltijd om de maag te ontlasten.
 • Bij dierenartsen zijn medicijnen tegen zeeziekte verkrijgbaar.
 • Bach Bloesems© werken positief op emoties en kunnen ook heel goed ingezet worden bij zeeziekte.
 • Verhoog het gevoel van veiligheid door bij de hond te blijven en hem op een plaatst aan boord te brengen waar de deining minder voelbaar is.
 • Straf een hond niet voor zijn onrustige gedrag omdat dit de klachten verergert.
 1. Hond vermist

In een vreemde omgeving kunnen honden nogal eens vermist raken.

De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn:

 • Zorg dat de hond identificeerbaar is d.m.v. een chip (verplicht) en registreer de hond bij een databank: http://www.chipjedier.nl
 • Laat de hond een penning of adreskoker dragen met je mobiele telefoonnummer.

Wetenswaardigheden:

 • Honden komen vaak terug op de plaats van waar hij weggelopen is.
 • Honden die angstig, gewond of in paniek zijn verschuilen zich meestal.
 • Hulpinstanties bij vermissing zijn: mijndieriszoek.nl en www.amivedi.nl
 1. 8 Aandachtspunten
 • Niet alle honden kunnen zwemmen!
 • Een hond kan geen gevaarlijke situaties inschatten.
 • Voor zijn veiligheid is een hond afhankelijk van zijn baas.
 • Een hond kan ziek worden van besmet water en door vreten langs de waterkant.
 • Hondenvoeten zijn gevoeliger dan je denkt.
 • Een goede communicatie is belangrijk, honden communiceren anders dan mensen.
 • Veiligheidshulpmiddelen voor honden kunnen levensreddend zijn.
 • Zorg dat je hond identificeerbaar is.

Dit artikel is geschreven door Trudie Rutten voor Varen doe je Samenhttp://www.varendoejesamen.nl/

Disclaimer: Aan deze tips kunnen geen rechten worden ontleend. Een geboden redmiddel wil niet betekenen dat een dier het gebodene zal gebruiken als het dier in paniek is. Ook kan het zijn dat een dier na een redding door complicaties alsnog overlijdt. Trudie Rutten is hiervoor niet aansprakelijk.

 

TIP Heeft u een hond? Bestel dan ook deze boeken: Honden aan boord en de aanvullende editie 2016-2017 Honden aan boord “de beste maatjes op ’t water” van Trudie Rutten.

Direct naar bestellen? klik hier!

Heeft u een kat? Lees dan hier > Veilig varen met de kat