Doneren

Kat & Water en het Project kat uit de gracht is een particulier initiatief en onderdeel van Hondenaanboord.nl. De initiatiefnemer en eigenaar is Trudie Rutten

Waar worden donaties voor gebruikt?

Donaties worden gebruikt voor:

De bouw van een nieuwe gebruiksvriendelijke website.

De website voorzien van nuttige en actuele informatie met als doel “het voorkomen van verdrinking bij katten”.

Oorzaken van verdrinking, het voorkomen van verdrinking en oplossingen aandragen door middel van het Project Kat uit de gracht.

Bewustwording ten aan zien van het gedrag van katten en welke gevaren ze daarbij lopen bij water.

Het chippen van katten aanmoedigen.

Beheren van het meldpunt voor verdronken katten, daarmee het in kaart brengen van hotspots.

Informatie  verstrekken en vragen  beantwoorden,  adviezen geven aan particulieren en instanties.

Kat & Water doneert op dit moment jaarlijks een bedrag aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, deze maatschappij die geheel op vrijwilligers draait, redt te water geraakte mensen en dieren.

Geen ANBI status

Bedragen die aan Kat &Water worden gedoneerd  zijn niet aftrekbaar van de belasting!

Een bedrag doneren?

Ieder bedrag is welkom en zal uitsluitend ten goede komen aan Kat & Water – Project Kat uit de Gracht.

Maak uw bedrag svp over op rekeningnummer: NL 10 RABO 0393 4434 18 t.n.v. G.P.M. Rutten
onder vermelding van Donatie Kat & Water

Ontvangen donaties

November 2019: Particulier Kat uit de Gracht project – Amersfoort

December 2019: Huisdierenoppas Leiden

Oktober 2020: Particulier Kat uit de Gracht project – Amersfoort